Adaptogeny - kompendium wiedzy o Adaptogenach - właściwości, badania naukowe i ciekawostki.

Terminy medyczne: antropologia, toksykologia

Antropologia i medycyna wiążą się, tworząc dyscyplinę która w niektórych krajach nazywa się antropologią medyczną. Ma na celu badanie i zrozumienie dawnych i obecnych sposobów leczenia w różnych społecznościach, które niekoniecznie podążają za tym co zostało ustanowione przez medycynę opierającą się na wiedzy krajów zachodnich. Bada się na przykład w tej dyscyplinie używanie i spożywanie różnych roślin, zarówno tych uważanych za rośliny lecznicze, jak i różnych, których korzystne działanie dla zdrowia nie zostało dogłębnie przeanalizowane. Wiedza ta  zwana jest ziołolecznictwem, które obejmuje używanie olejków eterycznych i nasion na przeróżne dolegliwości. Analizuje się także wpływ różnych zwyczajów społecznych, podejmowanych w celu polepszenia zdrowia i zapobiegania chorobom, a także leczenia chorób. Bierze się pod uwagę wiedzę kobiet, które zajmują się porodami lub uleczaniem, znachorstwem. Obejmuje ona także czarownice, które uprawiają białą magię; a także osiągnięcia medycyny holistycznej.

 

Toksykologia jest działem medycyny, która rozpoznaje, bada i opisuje dawkę, charakter, częstość występowania, nasilenie, odwracalność i na ogół, mechanizmy skutków toksycznych jakie powodują ksenobiotyki. Toksykologia bada także szkodliwy wpływ substancji chemicznych, biologicznych na układy biologiczne, i ustala stopień szkody w zależności od narażenia żywych organizmów na te substancje. Ksenobiotyki mogą dostać się do organizmu przez drogę oddechową, układ pokarmowy i przez skórę. Najczęstszą drogą są drogi oddechowe. Substancje szkodliwe docierają szybko do organizmu za pomocą płuc a później do całego ciała za pomocą układu krwionośnego. Nie tylko substancja w postaci gazowej może być wdychana, mogą to być także aerozole lub proszki. Aby uniknąć dostania się tych substancji do organizmu, należy używać ochrony dróg oddechowych z odpowiednim filtrem. Droga pokarmowa. Mogą mieć na nas wpływ nie tylko produkty, które bezpośrednio spożywamy, lecz także inne zanieczyszczone składniki. Substancje toksyczne mogą też wniknąć przez pory w skórze do układu krwionośnego.

Oceń nasze treści

0 / 5

Your page rank: